Alternatieve bemoediging en groet

In veel kerken is het gebruikelijk om aan de start van de dienst een (traditionele) bemoediging en groet uit te spreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede,
van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Lees verder