Alternatieve zegen

Net als de standaard bemoediging en groet, is het in veel kerken gebruikelijk om de zondagse dienst af te sluiten met een standaard zegen. Dit is voor de meeste protestantse kerken:

De Heer zegene u en behoede u;
De Heer doet Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
De Heer verheffe Zijn aangezicht over u en geve u Vrede. Amen.
Lees verder

Popcorn Prayer

Popcorn-SermonsVorige week schreef ik een artikel over het schrijven van een gebed, en vertelde ik dat er ook een manier is om te bidden met jongeren, waarbij je zelf geen gebed hoeft te schrijven. Ik leerde deze manier van bidden kennen tijdens de Merk (een doopsgezinde europese conferentie), waarbij er tijdens een jongerenbijeenkomst gevraagd werd om dingen te zeggen waar we dankbaar voor waren. Wil je weten hoe zo’n popcorn prayer werkt? Lees dan snel verder!  Lees verder

Hoe schrijf je een gebed?

bidden2Wanneer ik kijk naar de statistieken van mijn website, dan valt op dat er twee pagina’s ontzettend vaak gevonden worden: de pagina met mijn alternatieve bemoediging en groet, en mijn pagina met alternatieve zegens voor de kerkdienst. Het leek mij daarom leuk om dit jaar wat meer aandacht te besteden aan het lekenpreken (over mijn jaarplanning horen jullie morgen meer), te beginnen met vandaag: hoe schrijf je nou een gebed.  Lees verder

Alternatieve bemoediging en groet

In veel kerken is het gebruikelijk om aan de start van de dienst een (traditionele) bemoediging en groet uit te spreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede,
van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Lees verder

Liederen uitzoeken kerkdienst

IMG_0013De afgelopen weken heb ik al een aantal artikelen geschreven over het lekenpreken. Zo heb ik verteld over het schrijven van een gebed, deelde ik alternatieve zegens en bemoedigingen, en vonden jullie een idee voor het bidden met jongeren middels de popcorn prayer. Vandaag weer een ander onderdeel van het preken: het uitzoeken van de liederen in een dienst. Hoe doe je dat? Waar vind je originele liedjes, en hoe zorg je ervoor dat het een samenhangend geheel wordt? Jullie vinden een aantal tips en tricks hieronder!  Lees verder