Wie was Jezus?

kramarik jesusWie was Jezus, wat heeft hij voor ons betekend en wat betekent hij nog steeds voor ons? In de overdenking van vandaag besteed ik aandacht aan verschillende benaderingen van de persoon Jezus. Waaronder bijvoorbeeld de historische Jezus, en het begrip Jezus als verlosser. Bij deze overdenking las ik Jesaja 42: 1-7 en hoofdstuk 1 uit de brief aan de Kolossenzen.

Lees verder

Alternatieve bemoediging en groet

In veel kerken is het gebruikelijk om aan de start van de dienst een (traditionele) bemoediging en groet uit te spreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Genade zij u en vrede,
van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Lees verder

Liederen uitzoeken kerkdienst

IMG_0013De afgelopen weken heb ik al een aantal artikelen geschreven over het lekenpreken. Zo heb ik verteld over het schrijven van een gebed, deelde ik alternatieve zegens en bemoedigingen, en vonden jullie een idee voor het bidden met jongeren middels de popcorn prayer. Vandaag weer een ander onderdeel van het preken: het uitzoeken van de liederen in een dienst. Hoe doe je dat? Waar vind je originele liedjes, en hoe zorg je ervoor dat het een samenhangend geheel wordt? Jullie vinden een aantal tips en tricks hieronder!  Lees verder

Overdenking: Een huis van Vrede

huisvanvredeEens in de zoveel tijd plaats ik hier een nieuwe overdenking. Vandaag is dat een overdenking die ik schreef naar aanleiding van het thema “Preken voor Vrede’ een aantal jaar terug. Het thema van de preek is ‘een huis van vrede’. Hoe kunnen wij het geloof gebruiken om te werken aan vrede? Lees snel verder voor de hele overdenking.  Lees verder